read

"Laadukas asiakaskokemus taipuu moneksi"

By Lähitapiola Savo

LähiTapiola Savossa tiedetään, että nykypäivän potentiaaliset asiakkaat ovat kiinnostuneita muiden asiakkaiden kokemuksista, ja siksi yritys tilasi Kokemuksia.fi:ltä video- ja tekstimuotoisen referenssitarinan. Materiaalista on ollut hyötyä niin sisäisessä kuin ulkoisessa käytössä.

LähiTapiola Savo tarjoaa asiakkailleen vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Yhtiö haluaa profiloitua perinteisen vakuutusyhtiön sijaan elämänturvayhtiöksi, joka on mukana asiakkaan elämässä jo ennen kuin vahinko sattuu. Tarve asiakaskokemustarinoille syntyi juurikin tästä syystä.

– Asiakkaidemme kokemukset kiinnostavat meitä. Haluamme tietää, miten he kokevat meidän työmme. Nykyisin käytämme markkinoinnissamme vähenevissä määrin printtiä ja paljon sosiaalista mediaa, kertoo LähiTapiola Savon markkinointiassistentti Kaisa Kajan.

– Materiaalin kautta saimme autenttista kokemusta siitä, miten olemme onnistuneet toimimaan elämänturvayhtiönä. Ennen omaa videotamme olimme panneet merkille, että myös muut kuopiolaiset yritykset olivat tehneet Kokemuksia.fi:n kanssa yhteistyötä, täydentää LähiTapiola Savon liiketoimintajohtaja Jani Kaarivaara.

Toimintamalli ja ammattitaito vakuuttivat

Asiakaskokemusten tekeminen lähti liikkeelle, kun Kokemuksia.fi:n myynti otti yhteyttä LähtiTapiola Savoon.

– Tarjonta ja tarve kohtasivat. Myyjä oli aktiivinen ja liikenteessä oikeaan aikaan. Yhteyttä pidettiin vielä jälkikäteenkin, ja myyjä huolehti siitä, että saimme hyödynnettyä materiaalin mahdollisimman hyvin eri kanavissamme, Jani kertoo.

Sekä Jani että Kaisa korostavat projektin helppoutta ja jouhevuutta. Kokemuksia.fi:n toimintaa he kuvailevat innovatiiviseksi, sanojensa mittaiseksi, kustannustehokkaaksi, joustavaksi ja ripeäksi.

– Kokemuksia.fi on siinä mielessä ihana kumppani, että paketti on niin kokonaisvaltainen. Suunnittelu alkoi yhdessä, ja he saivat heti hienosti kiinni ajatuksestamme. Pysyimme hyvin kartalla asioiden etenemisestä. Asiakaskokemus paketoitiin hetkessä kasaan, vaikkei meillä ollut sen suhteen tiukkaa aikataulua, Kaisa kiittää.

Laatua ja monikäyttöisyyttä

LähiTapiola Savossa arvostetaan sitä, että Kokemuksia.fi:n lupaukset materiaalin laadusta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista sekä sisäisessä että ulkoisessa käytössä pitivät.

– Kokemuksia.fi:n systemaattisuus kumppanina vakuutti minut. Asiakaskokemusmateriaalin tekotapa ja lopputulos ovat sellaisia, että ne hyödyttävät meitä, Jani tiivistää.

Valmista materiaalia jaettiin ensin yrityksen sisäisesti. Henkilökunta sai palautetta työstään, ja osa myyjistä ja asiakaspalvelijoista käyttää materiaalia asiakastapaamisten yhteydessä. Janin mukaan asiakaskokemustarina on lisännyt myyntiä ja asiakaspitoa. Sosiaalisessa mediassa asiakaskokemus toimii muun markkinoinnin tukena, ja videon myötä yritys on saanut paljon näkyvyyttä.

– Projekti on ollut mielenkiintoinen viestinnän ja markkinoinnin kannalta. Statistiikka todistaa, että asiakastarina on hyvä, ja myös teksti luetaan loppuun saakka. Asiakaskokemus tukee muita markkinointikanavia ja vie viestiämme eteenpäin. Referenssit ovat yrityksille tärkeitä, sillä palautteen pohjalta voi itsekin kehittyä. Onhan se mukavaa, jos asiakkaat tykkäävät, Kaisa hymyilee.

- En näe estettä yhteistyön jatkumiselle Kokemuksia.fi:n kanssa. Tämän projektin yhteydessä saimme heiltä vinkkejä myös jatkoon ja uusiin näkökulmiin, Kaisa suunnittelee. 

Tags: Kokemuksia